fbpx


Konsultatsioon ja mõõdistamine
Konsultatsioon ja
mõõdistamine

Esmane konsultatsioon teie ettevõttele on tasuta!
Vaatame üle seadmete seisukorra ja teeme plaani järgnevateks sammudeks.

Tööstusliku ventilatsiooni mõõdistamine

Aspiratsioonitorustike väljatõmbeavad ja sissepuhe.
Filtrisüsteemi, ventilaatorite ja torustiku töörõhk (Pa).
Õhu saastatus.
Filtrite seisukorra hindamine ja analüüs.

Hooldusgraafik

Hooldusgraafik on suurepärane lahendus ettevõttele, kellel ei ole vastavat ressurssi või ei ole aega ise hooldusega tegeleda. Hooldusgraafik on korrapäraste ajavahemike järel teostatavate hooldustööde loetelu, et pikendada teie seadmete eluiga ja minimeerida ootamatuid rikkeid. Hooldusgraafiku koostamisel arvestame teie vajadustega ja võtame ise ühendust uue hooldusaja saabumisel. Peale hooldust saadame teile raporti seadmete seisukorra kohta.
Võtmesõnaks on siin ennetav hooldus, mida tehakse seadmele regulaarselt, et vähendada rikete tõenäosust. See on hooldus, mis kavandatakse kogutud andmete põhjal.
Ennetavat hooldust saab planeerida aja-, kasutus- või seisundipõhisuse alusel (loe hooldusliikide kohta täpsemalt meie blogist “Kuidas planeerida tööstusliku ventilatsiooni hooldusteenust?” ).

Ennetav hooldus on hooldus, mida korrapäraselt läbi viiakse, et vähendada seadme rikke tõenäosust. See on rutiinne hooldus, mis põhineb kogutud andmetel.

Ennetav hooldus jaguneb ajapõhiseks, kasutuspõhiseks ja seisundipõhiseks hoolduseks.

Ajapõhine hooldus

Ajapõhist ennetavat hooldust tehakse kindlal ajal. Näiteks käivitub ennetav hooldus (nt kriitiliste seadmete regulaarne ülevaatus) iga kuu esimesel päeval või kord kolme kuu jooksul.

Kasutuspõhine hooldus

Kasutuspõhine ennetav hooldus käivitub vastavalt seadmele ette nähtud ajale. See võib hõlmata teatud arvu kilomeetreid, tunde või tootmistsükleid. Selle hoolduse näiteks on filtri korraline hooldus iga 1000 töötunni järel.

Seisundipõhine hooldus

Seisundipõhist ennetavat hooldust tehakse seadmele tõrke või defekti ilmnemise korral. Näiteks kui me näeme, et konveieri laager hakkab läbi minema siis on meil veel varuaega, et leida selle vahetamiseks sobivaim aeg.
Seisundipõhine hooldus on põhjendatud ainult siis, kui teatud indikaatorid näitavad jõudluse vähenemise või eelseisva rikke märke. Näiteks planeeritakse ennetav hooldus, kui teatud komponendi vibratsioon saavutab vastava läve, mis näitab, et seadet peaks määrima või tuleks see täiesti välja vahetada.

Kvaliteetne sisekliima sinu tootmisruumis

Aspiratsiooni-
seadmete hooldus

Tööstuslik ventilatsioonihooldus.

Pakume aspiratsioonitorustike, filtrite, ventilaatorite kontrolli ja hooldust. Meie väljaõppinud ja kogemustega tehnikud suudavad pakkuda ja tagada teie ettevõtte seadmetele kvaliteetset hooldusteenust.

Puhas õhk sinu tootmisruumis

Aspiratsiooni-
seadmete paigaldus

Tööstusliku ventilatsiooni paigaldus.

Tootmisjääkide eraldamiseks paigaldame torustike, filtreid, ventilaatoreid ja laopunkreid, mille kaudu 99% õhust saab puhtaks.
Õhu puhastamisel on võimalik vähendada soojusenergia kadu.

Puhas õhk sinu tootmisruumis

Aspiratsiooni-
seadmete paigaldus

Tööstusliku ventilatsiooni paigaldus.

Tootmisjääkide eraldamiseks paigaldame torustike, filtreid, ventilaatoreid ja laopunkreid, mille kaudu 99% õhust saab puhtaks.
Õhu puhastamisel on võimalik vähendada soojusenergia kadu.

Kvaliteetne sisekliima sinu tootmisruumis

Aspiratsiooni-
seadmete hooldus

Tööstuslik ventilatsioonihooldus.

Pakume aspiratsioonitorustike, filtrite, ventilaatorite kontrolli ja hooldust. Meie väljaõppinud ja kogemustega tehnikud suudavad pakkuda ja tagada teie ettevõtte seadmetele kvaliteetset hooldusteenust.

Scroll to Top