fbpx
elerosair_hooldusteenus_blog1

Kuidas planeerida tööstusliku ventilatsiooni hooldusteenust?

Dwight D. Eisenhower on öelnud:  Plans are worthless, but planning is everything.

Miks peaks puiduettevõte soovima aspiratsiooniseadmete hooldusteenust?

Meie arvates ei ole väikeettevõttel mõistlik palgata eraldi mehaanikut, kes tegeleks aspiratsioonihooldusega. Suurettevõttel on küll olemas mehaanikud aga kas nemad on piisavalt pädevad, et minna selle teemaga süvitsi?
Kogemusepõhiselt võime öelda, et meie jälgime pisemaidki detaile, mis võivad jääda kliendi mehaanikutel kahe silma vahele. Sest meie eesmärk on kvaliteetne hooldus ja pikk koostöö.

 

Oleme kuulnud Eestis mitmetest saepuru- ja tolmuärastusfiltrite põlengutest. Kas põhjuseks võis olla ebapiisav hooldus?

Mitte tingimata. Filtris on palju tolmu ja piisavalt suure koguse juures võib tekkida tolmuplahvatus. Samuti võib aspiratsioonitorustikku sattuda metall, mis näiteks kandudes ventilaatorisse põhjustab sädeme, mis omakorda võib panna põlema torustikus asuva tolmu.

Kahjuks ei ole väiksemad ettevõtted paigaldanud sädemepüüdjaid, mis peaksid takistama tule levikut filtrisse. Põhjuseks hinnatundlikkus.

Samuti ei pöörata piisavalt tähelepanu tööstuslikule imuvoolikule. Voolik ise on polüuretaanist ja selle spiraal on valmistatud vasega kaetud terastraadist.

Tolmu ja muude mustuseosakeste voolikutes edasikandumisel tekkiv hõõrdumine võib vallandada elektrostaatilisi laenguid, mistõttu on juhtunud, et levivad tolmuosakesed süttivad. Seega on väga oluline, et vooliku sees olev terasspiraal oleks maandatud, et hajutada akumuleerunud elektrilaenguid. Kahjuks enamikus tootmishoonetes on see ennetav hooldus jäänud tegemata. Ka elektrikilbid on enamasti väga tolmused.

Paraku on peale kliendiga rääkimist vastus: jajah me tegeleme sellega aga sinnapaika see jutt jäänud ongi.

Kas teostate ka silohoidlate hooldust? Esmapilgul tundub küll, et seal ei ole nagu midagi hooldada.

Ka silol tuleb teha korralist hooldust. Olulise asjana tuleks uurida katust. Vaadata tuleks katusekatte mõranemise või koorumise märke. Samuti võivad lekkivad katused põhjustada ladustatud materjalide saastumist, mis mõjutab toote kvaliteeti. Tuleb kontrollida ka polte, et need olemas oleksid, üle vaadata keevitusõmblused jne.

Te mainisite ennetavat hooldust. Aga mis see täpsemalt on?

Ennetav hooldus on hooldus, mida korrapäraselt läbi viiakse, et vähendada seadme rikke tõenäosust. See on rutiinne hooldus, mis põhineb kogutud andmetel. Ennetav hooldus jaguneb ajapõhiseks, kasutuspõhiseks ja seisundipõhiseks hoolduseks.

Ajapõhist hooldust tehakse kindlal ajal. Näiteks käivitub ennetav hooldus (nt kriitiliste seadmete regulaarne ülevaatus) iga kuu esimesel päeval või kord kolme kuu jooksul.

Kasutuspõhine ennetav hooldus käivitub vastavalt seadmele ette nähtud ajale. See võib hõlmata teatud arvu kilomeetreid, tunde või tootmistsükleid. Selle hoolduse näiteks on filtri korraline hooldus iga 1000 töötunni järel.

Seisundipõhist hooldust tehakse seadmele tõrke või defekti ilmnemise korral. Näiteks kui me näeme, et konveieri laager hakkab läbi minema siis on meil veel varuaega, et leida selle vahetamiseks sobivaim aeg.

Seisundipõhine hooldus on põhjendatud ainult siis, kui teatud indikaatorid näitavad jõudluse vähenemise või eelseisva rikke märke. Näiteks planeeritakse ennetav hooldus, kui teatud komponendi vibratsioon saavutab vastava läve, mis näitab, et seadet peaks määrima või tuleks see täiesti välja vahetada.

Kas abiks oleks hooldusgraafik?

Jah, hooldusgraafiku koostamise eesmärgiks on teha töid nii tihti kui vajalik, kuid et mitte ka üle hooldada, tehes töid liiga sageli. Või siis alahooldada, et tekiksid seisakud ja rikked.

Meie soovime teenusepakkujana olla oma kliendiga partnerid, sest lõppude lõpuks sõltume me edu saavutamisel täielikult üksteisest. Partneritena suhtleme järjepidevalt, mis tagab, et meil mõlemal on parim võimalus teha oma tööd võimalikult hästi ja kiiresti.

Esmane konsultatsioon on TASUTA

Võta meiega ühendust

Scroll to Top